Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Korrupsjonsbarometer: Liten tiltro til kommunale myndigheter

Én av fem mener korrupsjon er et stort problem hos myndighetene, mens hele 95 prosent tror «noen» eller «de fleste» bedriftsledere er involvert i korrupsjon.

Det er domstolene som nyter høyest tillit – bare 6 prosent av de spurte har liten eller ingen tillit til domstolene – mens kommunale myndigheter er den aktøren som nyter størst mistillit hos de spurte i korrupsjonsbarometeret til Transparency International Norge. Global Corruption Barometer er verdens største kartlegging av innbyggernes oppfatninger om og egne erfaringer med korrupsjon.

Nesten hver femte deltaker – 18 prosent – svarer at de har liten eller ingen tillit til kommunale myndigheter. To tredeler har «ganske stor tillit», mens bare 15 prosent svarer at de har svært stor tillit til kommunale myndigheter.

Bare 3 prosent tror korrupsjon ikke finner sted blant norske bedriftsledere, mens hele 95 prosent tror «noen» eller «de fleste» bedriftsledere er involvert i korrupsjon.

Barometeret viser likevel at den norske befolkningen gjennomgående har stor tillit til offentlige institusjoner, og det store flertallet opplever korrupsjon som lite utbredt i Norge. To tredeler i befolkningen har inntrykk av at korrupsjon er helt fraværende ved Statsministerens kontor, mens halvparten av de spurte (48 prosent) mener det samme gjelder situasjonen ved domstolene.

Advarer mot blind tillit

En vesentlig andel som uttrykker mistillit til myndigheter og næringsliv når det stilles spørsmål om korrupsjon og hvor stort problemet er:

  •  Hver femte innbygger ser på korrupsjon hos myndighetene som et stort problem.
  • Tre av ti innbyggere tror bedrifter betaler eller bruker kontrakter til å vinne offentlige kontakter.
  •  Hver tiende innbygger tror de fleste bedriftsledere og kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon.
  • Nesten halvparten av de spurte frykter gjengjeldelse hvis de varsler om korrupsjon.

– Blind tillit og overdreven tro på at korrupsjon skjer alle andre steder enn i Norge, utgjør i seg selv en korrupsjonsrisiko. Kritisk årvåkenhet trengs blant alle aktører i det norske samfunnet for å hindre at korrupsjon finner fotfeste, skriver Transparency International Norge i rapporten, som ble lagt fram mandag ettermiddag.

Verre i EU

Korrupsjonsundersøkelsen er i år gjennomført i Norge og EU. Resultatene bygger på telefonintervjuer med et representativt utvalg på 1.000 innbyggere i Norge, mens et tilsvarende utvalg på til sammen 40.000 innbyggere fra 27 EU-land er intervjuet. Den norske undersøkelsen ble gjennomført i februar 2021.

Den viser også at norske myndigheter nyter betydelig høyere tillit i befolkningen enn de respektive EU-landenes myndigheter gjør i sine befolkninger. Her i landet svarer 84 prosent at de har svært stor eller ganske stor tillit til de nasjonale myndighetene, mens det i de 27 EU-landene bare er 49 prosent som svarer det samme.

Hele 62 prosent av innbyggerne i de forskjellige EU-landene mener korrupsjon hos myndighetene er et ganske stort (31 prosent) eller et svært stort (31 prosent) problem, mens 19 prosent svarer det samme her i landet. Henholdsvis 27 prosent og 69 prosent opplever korrupsjon som et ganske lite problem hos myndighetene.

(©NTB)