Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har måttet kritikk fra flere lærerorganisasjoner i diskusjonen om hva slags opplegg skolene må tilby elever som er hjemme med koronasymptomer.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Korona-unntak ga kraftig fall i skolefravær

Timefraværet i videregående skole var i siste skoleår på 7 timer, en nedgang fra 11 timer i skoleåret før. Også dagsfraværet faller fra tre til to dager.

Endrede krav til føring av fravær som følge av utbruddet av koronavirus i vår er en viktig årsak til den kraftige nedgangen, ifølge Kunnskaps- og integreringsdepartementet.

Fra og med 13. mars i år og ut skoleåret ble ikke fravær ført på vitnemål og kompetansebevis.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.