Flere kommuner og KS mener myndighetene må gi tidligere beskjed i endringer om innreiseregler.

Flere kommuner og KS mener myndighetene må gi tidligere beskjed i endringer om innreiseregler.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Kommuner krever mer forutsigbare innreiseregler

Ti kommuner skriver i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet at de er lei av svært korte varsler om endringer i innreisereglene.

Det er de åtte kommunene i KS' storbynettverk, Ullensaker kommune og Halden kommune som står bak brevet, som også er undertegnet av KS-styreleder Bjørn Arild Gram.

Både Koronakommisjonen og KS har vært kritiske til at kommunene kun får varsel om regelendringer på pressekonferanser, og svært lite tid før regelendringene skal settes i verk. I brevet, som er datert 11. juni, beskriver de hvordan kommunene har opplevd å få bedre forhåndsvarsel om endringer i nasjonale tiltak siden nyttår.

– Men vi opplever at når det gjelder endringer i innreisereglene, med konsekvenser for kapasitet på teststasjoner og på karantenehotellplasser, er det fortsatt stort behov for at regjeringen gir kommunene bedre varslingstid fra tiltak besluttes til de iverksettes, skriver kommunene i brevet.

Kommunene mener dette skaper store utfordringer og et høyere konfliktnivå enn nødvendig på grensepasseringene og karantenehotellene. De sier de savner en kanal for dialog og involvering av kommunene før nye regelendringer trer i kraft.

Fordi de venter at det vil skje nye regelendringer i sommer, ber kommunene om at denne kanalen opprettes snart.

(©NTB)