Så fort det foreligger en positiv test, starter jakten på mulig smittede nærkontakter. Flere kommuner har nå gått til investering av digitale smittesporingsverktøy.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommunene tester smittesporingsverktøy

Smittesporing sammenlignes med å legge puslespill. Flere kommuner har tatt i bruk digitale smittesporingsverktøy i håp om å gjøre arbeidet lettere.

Ved smitteutbrudd er det kommunene som i hovedsak har ansvaret for å teste, isolere og følge opp smittede og deres nærkontakter. Arbeidet gjøres av kommuneoverlegene selv eller av team.

I mange kommuner gjøres smitteoppsporingen fortsatt ved hjelp av penn og papir eller ved hjelp av excel-ark, men nå tilbys kommunene også elektroniske smittesporingsverktøy. Hensikten med elektronisk smittesporing er å gi bedre datagrunnlag og åpne for kommunikasjon på tvers av etater og kommuner. Det vil gi kommunene bedre oversikt og forenkle smittesporingen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.