KS-leder Bjørn Arild Gram har ikke fått det løftet han ønsket seg for ressurskrevende brukere.

KS-leder Bjørn Arild Gram har ikke fått det løftet han ønsket seg for ressurskrevende brukere.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommunene må betale 300 millioner mer for ressurskrevende brukere

For sjuende året på rad svekker staten toppfinansieringen for ressurskrevende brukere. Det vil betyr 300 millioner mer i utgifter for kommunene neste år.

Veksten i helse og omsorgsutgiftene har vært formidabel, og for mange kommuner er utgiftene til ressurskrevende brukere blir tunge å bære. 

Regjeringen har hvert år økt innslagspunktet for kommunene eller statens toppfinansiering har sunket. Det skjedde også i budsjettforslaget fra den avtroppende Solberg-regjeringen.