Norsk Kommunedirektørforum og KS fornyet nylig sin samarbeidsavtale. Fra venstre daglig leder Gudrun Grindaker, områdedirektør Helge Eide i KS og styreleder i forumet, Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør i Sandefjord.

Norsk Kommunedirektørforum og KS fornyet nylig sin samarbeidsavtale. Fra venstre daglig leder Gudrun Grindaker, områdedirektør Helge Eide i KS og styreleder i forumet, Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør i Sandefjord.

Foto: Agnar Kaarbø

Kommunedirektører fornyer samarbeid med KS

Norsk Kommunedirektørforum (KDf) fornyet nylig sin samarbeidsavtale med KS.

– Formålet er å styrke samarbeidet mellom forumet og KS for å bidra til god ledelse og godt samspill mellom folkevalgte og kommunedirektørene, sier Gudrun Grindaker, daglig leder i forumet.

Områdedirektør Helge Eide for samfunn, velferd og demokrati i KS sier at når KDf er et viktig organ for kommunedirektørene, er det også viktig for KS. KS har i tillegg sitt eget kommunedirektørutvalg.

I samarbeidsavtalen understrekes det at kommunesektorens utfordringer krever god ledelse og at lederrollen må styrkes.

Den første samarbeidsavtalen ble inngått i 2021, og den revideres årlig. Etter bekymring over utskiftninger blant kommunedirektørene ble det i 2022 presisert at KDf blant annet skal komme med innspill til folkevalgtprogrammet som KS driver.