En kommune i Romsdal er dømt til å betale en kvinne 2,7 millioner kroner i erstatning etter at den ikke gjorde nok for å forhindre mobbing i ungdomsskolen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixTerje Pedersen / NTB scanpix

Kommune dømt i mobbesak

En kommune i Romsdal er dømt til å betale en kvinne 2,7 millioner kroner i erstatning etter at den ikke gjorde nok for å forhindre mobbing i ungdomsskolen. 

Dommen slår fast at kommunen som skoleeier ikke gjorde nok for å forhindre at kvinnen i ungdomsårene, fra 6. til 9. klasse, ble utsatt for mobbing. Romsdal tingrett mener kommunen opptrådte uaktsomt og at den ikke har klart å oppfylle opplæringslovens krav om retten til et psykososialt miljø.

Det var  NRK som først omtalte saken.

Kvinnen fikk aldri fullført videregående skole og er i dag helt ute av arbeidslivet. Hun er kjent 75 prosent invalid etter påkjenningene hun ble utsatt for i årene før hun fylte 16 år. Retten har derfor tilkjent henne en erstatning på 2,7 millioner kroner.

I retten kom det fram fra andre elever ved skolen på samme tid at det var allment kjent at kvinnen var utsatt for mobbing og at hun ikke hadde det bra. Hun ble kalt «feit» og «stygg» og hun ble utestengt fra fellesskapet, ifølge medelevene. Et at vitnene sa videre at lærerne på skolen må ha sett dette, men at de likevel valgte å ikke gripe inn. Ingen fra kvinnens egen klasse stilte som vitner under rettssaken, tross flere forsøk på dette.

Retten har derimot ikke funnet det bevist at kvinnen også ble mobbet eller trakassert av lærere ved skolen. Rektoren ved skolen i den aktuelle perioden sa i retten at hun aldri hadde vært med på at det ble brukt så mye tid og ressurser på en enkelt elev og at hun var stolt over innsatsen som var gjort.

(©NTB)