1,5 milliarder kroner i krisepenger til kollektivtrafikken er altfor lite, mener Kollektivtrafikkforeningen som har anslått det totale koronatapet til seks milliarder fram til årets slutt.

Arkivfoto: Kommunal Rapport

Kollektivtrafikken mangler 4,5 milliarder

Kollektivtrafikkforeningen mener 1,5 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett ikke er nok for å redde bransjen.

Kollektivtrafikkforeningen har gjort beregninger som anslår at tapte billettinntekter fra mai og ut året vil utgjøre 4,5 milliarder kroner til sammen. I tillegg kommer ekstra kostnader for skoleskyss på rundt 1,5 milliarder kroner på grunn av smittevernreglene som bare tillater halv utnyttelse av seteplassene.

Svært kostbart

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.