Ap, Sp og SV er enige om å legge 500 millioner nye kroner på bordet til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett. Disse skal brukes til å omstille og unngå kutt.

Ap, Sp og SV er enige om å legge 500 millioner nye kroner på bordet til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett. Disse skal brukes til å omstille og unngå kutt.

Foto: Agnar Kaarbø

Kollektivtrafikken får mer, mens store motorveiprosjekter skal nedskaleres

Regjeringen gir 500 millioner til kollektivtrafikken for å omstille og unngå kutt i år. Samtidig skal de fremme forslag for å kutte i store veiprosjekter.

I revidert nasjonalbudsjett kommer det fram at midlene til kollektivtrafikken også skal legge til rette for utvikling av nye løsninger.

Regjeringen skal også fremme forslag om hvordan store motorveiprosjekter kan nedskaleres for å spare natur og matjord, samt spare kostnader og gi rom for en sterkere satsing på vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur.

Naturvernforbundet mener dagens beslutning er et steg i riktig retning.

– Regjeringen og SV staker med dette ut en ny kurs for veipolitikken, der store motorveiprosjekter skal nedskaleres til fordel for vedlikehold over hele landet. Det er stort, og vi er spente på fortsettelsen. Veimyndighetene bør lytte, og la være å sette i gang naturødeleggelser vi kommer til å angre på, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Skal diskutere Tromsø

Partiene er dessuten enige om å videreføre tilskuddsordningen til mindre byer uten byvekstavtaler i statsbudsjettet for 2023. Når det gjelder byvekstavtale for Tromsø, skal partiene diskutere en eventuell avtale i statsbudsjettet for 2023.

Rører ikke flyplass-prosjekt

Kollektivselskaper skal få 500 millioner kroner, som fordeles etter forventet nedgang i billettinntekter ut året på grunn av pandemien.

Avinor skal få 250 millioner kroner mindre, men reduksjonens skal ikke skal gå på bekostning av prosjekt med ny flyplass i Bodø.

(©NTB)