Tidligere Brønnøy-rådmann Helge Thorsen mener KS-advokat har brutt god advokatskikk i sitt arbeid for Brønnøy kommune.

Tidligere Brønnøy-rådmann Helge Thorsen mener KS-advokat har brutt god advokatskikk i sitt arbeid for Brønnøy kommune.

Foto: Simon Aldra, Brønnøysunds Avis

Klager KS-advokat inn for Advokatforeningen

Avgått rådmann Helge Thorsen mener at KS-advokat har brutt god advokatskikk i granskingen av varslingssaker i Brønnøy. Han har klaget advokaten inn til Advokatforeningen.

– Advokaters fremste oppgave er å fremme rett og hindre urett. Dette mener jeg KS-advokaten ikke har forholdt seg til i jobben hun har gjort i Brønnøy. Det har ført til at jeg har blitt fratatt min rettssikkerhet, sier Helge Thorsen til Kommunal Rapport.

KS-advokat Solfrid Vaage Haukaas bekrefter at hun er kjent med Thorsens klage til Advokatforeningen. Hun har fått framlagt Thorsens uttalelser om klagen. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.