Rammeavtalen for gravearbeid og veivedlikehold beløp seg til seks millioner over fire år. I denne perioden betalte Øygarden kommune ut 91 millioner kroner.

Rammeavtalen for gravearbeid og veivedlikehold beløp seg til seks millioner over fire år. I denne perioden betalte Øygarden kommune ut 91 millioner kroner.

Foto: Colourbox

Kjøpte for 15 ganger kontraktsverdi – får millionbot

Rammeavtalen for grunnarbeid og veivedlikehold anga 6 millioner kroner som øvre verdi. Gamle Øygarden kommune kjøpte for 91 millioner kroner.

Nå har Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) ilagt Øygarden kommune et gebyr på 9,1 millioner kroner for ulovlig direkte anskaffelse av håndverkertjenester.

Kofa mener kommunen har handlet grovt uaktsomt.