Når Viken oppløses, er det flere kommuner som vil søke seg til Akershus.

Når Viken oppløses, er det flere kommuner som vil søke seg til Akershus.

Foto: Agnar Kaarbø

Jevnaker og Hole vil til Akershus

Kommunestyrene i Jevnaker og Hole har vedtatt at de vil til Akershus. Gran tar en beslutning etter påske.

De tre hadelandskommunene Gran, Lunner og Jevnaker kan havne i tre forskjellige fylkeskommuner etter oppløsning av Viken. Det mener mange er upraktisk, fordi de tre er tett sammenvevd både historisk og næringsmessig.

Lunner gikk til Akershus før fylket ble en del av Viken, og de går tilbake til Akershus. Jevnaker har altså bestemt å søke seg til Akershus. De hadde ellers havnet i Buskerud.