Politiet har bygget opp kapasiteten for registrering, UDI fatter vedtak om opphold kjappere og kartleggingen av flyktninger er kraftig forenklet. Derfor øker nå takten i bosettingen, varsler direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi.

Politiet har bygget opp kapasiteten for registrering, UDI fatter vedtak om opphold kjappere og kartleggingen av flyktninger er kraftig forenklet. Derfor øker nå takten i bosettingen, varsler direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi.

Foto: Terje Lien

IMDi varsler raskere bosetting av Ukraina-flyktninger

Flere flaskehalser som har forsinket bosetting av flyktninger fra Ukraina er nå fjernet, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

– Vi regner med at 250 til 400 flyktninger vil bli kartlagt per dag. Da forventer vi en klar økning i bosettingen, sa direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på et møte med arbeids- og inkluderingsministeren, UDI og kommuner og fylker fredag.

Blant annet Oslo kommune og Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) har sagt at de mener at bosettingen går for tregt.