Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverte så det holder i fjor, men måtte likevel se seg slått av 17 andre pensjonskasser som leverte enda bedre avkastning enn KLP.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Historisk gode KLP slått av mange pensjonskasser

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (KLP) leverte et historisk godt resultat i fjor, men best i klassen var de langt ifra. Hele 17 pensjonskasser leverte bedre avkastning i 2019.

Ifølge årsrapporten endte fjoråret altså med et «historisk godt resultat» for KLP og 8,5 prosent i avkastning. Pensjonskassen tilbakeførte 2,8 milliarder kroner til eierne sine – kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter. 

Egenkapitalen ble styrket med 2,3 milliarder i 2019. Ved utgangen av året forvaltet KLP hele 762 milliarder kroner. Det er 70 milliarder mer enn i slutten av 2018.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.