Forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet er ikke i tvil om hva hans medlemmer foretrekker: heller utbedring og oppgradering av eksisterende veinett enn nye veiprosjekter.

Foto: Per Christian Lind

– Heller bedre veier enn nye veier

Yrkessjåførene bruker veiene aller mest. De mener det er viktigere å utbedre dagens veinett enn å sette i gang nye, store veiprosjekter.

I sitt innspill til Nasjonal transportplan for 2022 til 2033 anbefaler Yrkestrafikkforbundet nettopp det, å ta inn vedlikeholdsetterslepet og utbedre dagens veinett framfor å sette i gang nye, store veiprosjekter. Høringsfristen til Nasjonal Transportplan (NTP) gikk ut 1. juli.

Arbeidstakerorganisasjonen Yrkestrafikkforbundet (YTF) har 12.000 medlemmer i transportbransjen og organiserer blant annet flest bussjåfører i Norge. Forbundet er tilknyttet hovedorganisasjonen YS.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.