Ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista) i Samnanger mener at kommunen sto i en krise og måtte handle. Derfor valgte kommunestyret å leie inn en rådgiver fra Agenda Kaupang til å være konstituert kommunedirektør.

Ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista) i Samnanger mener at kommunen sto i en krise og måtte handle. Derfor valgte kommunestyret å leie inn en rådgiver fra Agenda Kaupang til å være konstituert kommunedirektør.

Foto: Hallvard Tysse, Samningen

Har leid inn konsulent til å være kommunedirektør: – Ulovlig, sier jussprofessor

En rådgiver fra konsulentselskapet Agenda Kaupang er nå konstituert kommunedirektør i Samnanger. Kommunestyret ignorerte advarslene om at ansettelsen er ulovlig.

– Det er ikke en slik tilnærming vi ønsker å ha til ansettelse av ny kommunedirektør. Jeg ser at vi er i gråsonen, men når alternativet er å stå uten kommunedirektør må dette være en akseptabel løsning, sier ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista).

Etter kun ni måneder som rådmann i Samnanger, valgte Ingebjørg Vamråk i juni å si opp sin stilling. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.