Hallstein Bjercke (V), finansbyråd i Oslo, sier byen bruker mye penger på å utjevne forskjeller. – Hvis vi ikke hadde hatt muligheten til det, ville utfordringene vært enda større. Og da ville det vært et nasjonalt anliggende, mener han.

Hallstein Bjercke (V), finansbyråd i Oslo, sier byen bruker mye penger på å utjevne forskjeller. – Hvis vi ikke hadde hatt muligheten til det, ville utfordringene vært enda større. Og da ville det vært et nasjonalt anliggende, mener han.

Foto: Agnar Kaarbø

– Grensen er nådd for Oslo

Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) i Oslo er urolig for endringer i inntektssystemet, og sier grensen for å ta skatteinntekter fra hovedstaden er nådd.

FOLKEVALGT

  • Hallstein Bjercke (46 )
  • Posisjon: Finansbyråd i Oslo for Venstre
  • Bakgrunn: Siviløkonom
  • Viktigste sak: Å være på jobb for oslofolk

– Det nærmer seg tidsfristen for et revidert inntektssystem for kommunene. Hva er dine forventninger?