Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Nordland synes det er bemerkelsesverdig at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bevilger mer penger til riksveiferjene enn det fylkene får til fordeling på sine ferjer. Bildet er fra et møte på Hareides kontor 2. mars. I bakgrunnen ser vi fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune. 

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Gir mer til riksveiferjene enn fylkesferjene

– Bemerkelsesverdig, sier fylkesråd i Nordland om at regjeringen bevilger mer til statens egne ferjer enn fylkenes.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med 150 millioner kroner. Dette skal hjelpe dem til å investere i klimavennlige ferjer.

Samtidig øker de bevilgningene til riksveiferjene med 200 millioner kroner for å kompensere for deres tapte billettinntekter under koronapandemien.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.