Innlandet fylkesting bestemmer seg på onsdag om de skal oppløses eller beholde fylkeskommunen. Fylkestinget har 57 representanter fra 10 partier.

Innlandet fylkesting bestemmer seg på onsdag om de skal oppløses eller beholde fylkeskommunen. Fylkestinget har 57 representanter fra 10 partier.

Foto: Innlandet fylkeskommune

Fylkestingsgruppa til Ap vil ikke oppløse Innlandet

Fylkestingsgruppa til Ap har innstilt på å beholde Innlandet fylkeskommune, selv om et mindretall vil ha oppløsning.

Fylkestingsgruppa har laget en innstilling til representantskapet i Innland Ap, og den sier at Innlandet bør fortsette. Representantskapet bestemmer seg på tirsdag kveld, og fylkestinget avgjør saken på onsdag.

Ap har 20 medlemmer i fylkestinget, og det kreves 29 for å flertall.