Det blir foreløpig ikke innført koronapass i Tromsø.

Det blir foreløpig ikke innført koronapass i Tromsø.

Foto: Colourbox

Formannskapet i Tromsø utsetter innføring av koronapass

Flertallet i Tromsø kommunes formannskap stemte tirsdag ettermiddag for å utsette innføring av koronasertifikat av personvernhensyn.

Saken ble oppdatert 21.11 kl. 18:02 med formannskapets vedtak.

Det skjeddet etter at kommunedirektøren og kommuneoverlegen i Tromsø anbefalte formannskapet å si nei til å innføre bruk av koronasertifikat i kommunen nå.

«Kommunedirektøren har vurdert innføring av lokalt koronasertifikat, men på grunn av smittevernfaglige og sterke personvernhensyn kan dette ikke anbefales innført på nåværende tidspunkt», het det i innstillingen som formannskapet tok stilling til på et møte tirsdag ettermiddag, skriver Nordlys.

Formannskapet ber nå om at det jobbes videre med en eventuell innføring av koronasertifikat slik at det er klart når personvernutfordringene er løst av nasjonale myndigheter.

– Vi ønsker også en nærmere utredning av de praktiske og økonomiske konsekvensene for næringslivet. Det vil styrke beslutningen og vurderingen om forholdsmessighet, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitmann på møtet, ifølge iTromsø.

Flertallet i formannskapet, ved Ap, SV, Sp og MDG, stemte for å utsette innføringen av koronapass.

Flertallet stemte også for å fjerne sitteplikten på utesteder med skjenkebevilling.

I innstillingen til formannskapet skriver kommunedirektør Stig Tore Johnsen og kommuneoverlegen at lokal bruk av koronapass ikke anbefales, skriver Nordlys.

Mandag sa Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) at Tromsø vil innføre bruk av koronapasset så fort de tekniske løsningene er på plass.

– Kommunedirektøren har vurdert innføring av lokalt koronasertifikat, men på grunn av smittevernfaglige og sterke personvernhensyn kan dette ikke anbefales innført på nåværende tidspunkt, heter det i saksframlegget.

I stedet anbefaler kommunedirektøren at den lokale forskriften som utløper 23. november, videreføres.

Den innebærer munnbindpåbud i kollektivtrafikk og innendørs der koronameteren ikke kan overholdes. Serveringssteder får bare servere alkohol til gjester på faste sitteplasser. Det er heller ikke tillatt å arrangere private sammenkomster innendørs med flere enn 100 gjester.

– Mageplask

På tirsdagens møte refset Frps gruppeleder Bjørn-Gunnar Jørgensen flertallets forslag, og han kom med sterk kritikk til måten ordføreren har håndtert saken på.

– Makan til mageplask. Her har ordføreren vært høyt og lavt og sagt at dette skal vi få til. Alle ventet på at koronapasset skulle være klart på fredag, så var det ikke klart da, og ikke nå heller. Jeg trodde jo man hadde såpass kontakt med egen administrasjon og folk i sentrale posisjoner, sa Jørgensen.

– Mitt ønske om å innføre koronapass er tuftet på to ting: Den ene er at vi innfører det hvis vi trenger det. Hvis vi ikke trenger det, gjør vi det ikke. Det andre som har vært viktig, er at personvernet skulle ivaretas på en ordentlig måte, svarte ordføreren.

Neste formannskapsmøte er tirsdag 30. november.

Advarer mot falsk beskyttelse

Hensikten med koronasertifikatet er å redusere de negative samfunnsmessige konsekvensene ved smitteverntiltak, samtidig som man ivaretar smittevernhensyn.

I saksframlegget heter det at det mest aktuelle stedet å innføre bruk av koronapass vil være på serveringssteder. I så fall vil serveringsstedene slippe kravet om sitteplass til alle, og kravet om at det kan serveres alkohol kun til personer med fast sitteplass. 

Så lenge publikum kan stå og drikke, vil det ikke være gjennomførbart å kreve munnbind på serveringssteder. I praksis vil dette si at serveringsstedet kan drive helt som normalt, uten andre tiltak enn at gjestene må ha forevist koronasertifikat ved inngangen.

– Dersom noen av de fullvaksinerte gjestene er smittet, noe som er svært sannsynlig, vil øvrige gjester ikke ha noen beskyttelse. Spesielt vil de uvaksinerte som har en negativ covid-19-test være utsatt. På denne måten vil ordningen med koronasertifikat kunne gi falsk beskyttelse, står det i saksframlegget.

Bekymret for GDPR

Tromsø kommune har kontaktet Folkehelseinstituttet, og fått bekreftet at instituttet ikke har gjort vurderinger rundt GDPR ved bruk av koronapass internt i Norge. Datatilsynet skal ifølge saksframlegget ha bekreftet at kommunen vil være behandlingsansvarlig etter personvernforordningen, dersom den innfører bruk av koronapass.

– Som behandlingsansvarlig har kommunen en rekke lovpålagte forpliktelser etter GDPR-lovgivningen som må gjøres i forkant av iverksetting av et slikt tiltak. Det må blant annet gjøres en vurdering av personvernkonsekvenser konkret knyttet til lokal bruk av sertifikat, og risikovurderinger av lokal behandling av personopplysninger, skriver kommunedirektøren.

Han konkluderer med at problemstillingene knyttet til GDPR ikke er tilstrekkelig utredet til at Tromsø kommune kan ta i bruk koronasertifikat.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.