Mangel på passende boliger gjør bosettingen av flyktninger vanskelig, forteller kommunedirektør Stig Tore Johnsen i Tromsø.

Mangel på passende boliger gjør bosettingen av flyktninger vanskelig, forteller kommunedirektør Stig Tore Johnsen i Tromsø.

Foto: Marius Fiskum / Tromsø kommune

Flyktninger: Årets mål i sikte – mer krevende neste år

Kommunene ligger an til å nå årets bosettingsmål på 38.000 flyktninger. Neste år kan bli vanskeligere. – Det er ekstemt vanskelig å leie boliger, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen i Tromsø.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ba kommunene om å bosette 38.000 flyktninger i år. Kommunene har ifølge statistikk fra IMDi vedtatt å bosette 35.912 flyktninger og tall oppdatert per 4. desember viser at 30.139 er bosatt.

Noen flere blir det sikkert før året er omme, og dermed vil kommunene totalt sett ikke være så veldig langt unna det de har gjort vedtak om.