Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) ønsker å se på muligheten for et nasjonalt datasystem for fravær i skolene. Foto: Magnus K. Bjørke

Fire av ti skoler har ikke rutiner for elever som blir lenge borte

Mange skoler har ikke rutiner for oppfølging av elever som er lenge borte. Kunnskapsminister Trine Skei Grande vil vurdere et nasjonalt register for skolene.

Ti prosent av norske elever har et fravær på mellom 10 og 30 dager per skoleår, og 4 prosent har et fravær på mer enn 30 dager, ifølge en kartlegging fra Utdanningsdirektoratet.

Likevel har bare litt over halvparten av skolene særlige rutiner for å ivareta elever som kommer tilbake etter lengre tids fravær, viser rapporten Spørsmål til Skole-Norge 2019 utarbeidet av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Dette er alvorlig, sier kunnskapsministeren til Aftenposten.

– Det er viktig at skolene kartlegger årsakene til lengre tids fravær og hvordan elevene best kan ivaretas når de kommer tilbake på skolen, sier Trine Skei Grande (V).

Grunnskoler er pålagt å føre fravær, men det er ikke etablert et landsdekkende system for registrering. Grande sier hun ønsker å se på muligheten for et nasjonalt datasystem, og viser til det som er innført i helsesektoren.

– I helsesektoren har vi fått til gode nasjonale datasystemer, som ivaretar personvernet. Et slikt system bør vi også se på for Skole-Norge, sier Grande.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.