Helseplattformen gjorde en rammeavtale om innkjøpt av konsulenter til 90 millioner kroner. Regningen endte på 500 millioner kroner. Bildet er fra opplæringen i Helseplattformen, over 8.000 ansatte i Trondheim bruker plattformen.

Helseplattformen gjorde en rammeavtale om innkjøpt av konsulenter til 90 millioner kroner. Regningen endte på 500 millioner kroner. Bildet er fra opplæringen i Helseplattformen, over 8.000 ansatte i Trondheim bruker plattformen.

Foto: Frank Valde

Finansdirektør om Helseplattformen: Forventer redegjørelse i august

Finansdirektør Olaf Løberg i Trondheim kommune mener tiden vil vise om konsulentbruken i Helseplattformen vil skade omdømmet til IKT-giganten.

– Vi har forventning om at saken blir redegjort for på neste styremøte i august. Det tror vi er mulig å få til. Og så må jobben naturligvis gjøres på en forsvarlig måte, sier finansdirektør Olaf Løberg i Trondheim kommune. 

Han er styremedlem i Helseplattformen AS.