Forskningssjef Sissel Trygstad i Fafo (t.v.) uttalte til møteleder Eva Bratholm at frykt for represalier fører til at det varsles for lite.

Forskningssjef Sissel Trygstad i Fafo (t.v.) uttalte til møteleder Eva Bratholm at frykt for represalier fører til at det varsles for lite. 

Skjermdump fra kontrollutvalgskonferansen

– Et varsel mot kommunedirektøren skal behandles av arbeidsgiver

Varsling mot kommunedirektøren sto på dagsordenen på kontrollutvalgskonferansen nylig. Her fikk kommunene noen gode tips.

– I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver aktivitetsplikt, og et varsel skal undersøkes. Kommunestyret har arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren og må derfor behandle et varsel mot denne lederen, sa seniorrådgiver Torbjørn Brandt i Konsek Trøndelag IKS.

Tydelige varslingsrutiner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.