Lurøy kommune blir slik den er i dag.

Foto: Rami Skonseng

Endrer ikke grensen mellom Rødøy og Lurøy

– Ikke forsvarlig å gjennomføre grensejustering med dagens kommunestruktur, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Fylkesmannen i Nordland mottok i 2016 et initiativ om utredning av grensejustering for flere områder sør i Rødøy kommune. 

Innbyggerne bak initiativet ønsket at deler av dagens Rødøy skulle bli en del av Lurøy kommune.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.