Solberg-regjeringen foreslår at grunnrenteskattesatsen teknisk oppjusteres fra 37 prosent til 47,4 prosent i statsbudsjettet for 2022. Bildet viser den nye demningen ved Langevatn i Åseral.

Solberg-regjeringen foreslår at grunnrenteskattesatsen teknisk oppjusteres fra 37 prosent til 47,4 prosent i statsbudsjettet for 2022. Bildet viser den nye demningen ved Langevatn i Åseral.

Foto: Agder Energi

Endrer grunnrenteskatt på vannkraft

Grunnrenteskatten for vannkraft endres i statsbudsjettet. Skatten foreslås oppjustert til 47,4 prosent. 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at grunnrenteskattesatsen oppjusteres fra 37 prosent til 47,4 prosent, skriver regjeringen i en pressemelding.

Bakgrunnen er at en beregnet selskapsskatt kan trekkes fra i grunnlaget for grunnrenteskatt for vannkraft. Forslaget har sammenheng med omleggingen til kontantstrømskatt fra 2021.