83 prosent av de unge i de største byene har tilgang til elsparkesykkel.

83 prosent av de unge i de største byene har tilgang til elsparkesykkel.

Foto: Hanne Wien

Elsparkesyklene bidrar til mindre skjermtid

Selv om elsparkesyklene har negative konsekvenser for folkehelse og fysisk aktivitet, bidrar de også til mindre stillesitting og mer sosialt liv blant unge.

I den første rapporten der forskere har kartlagt elsparkesykkelbruken hos ungdom, kommer det fram at 83 prosent har tilgang til elsparkesykkel og at 9 prosent bruker den hyppig.

Det vanligste er å bruke syklene til og fra skolen, til og fra sosiale aktiviteter og vennebesøk. 15 prosent svarer at de bruker syklene «uten mål og mening».