Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har sendt brev til KS og regjeringen og spurt om lovligheten i at eldre ikke har blitt tatt med på råd under koronaepidemien.

 Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har sendt brev til KS og regjeringen og spurt om lovligheten i at eldre ikke har blitt tatt med på råd under koronaepidemien. 

Arkivfoto: Joakim S. Enger

Eldrerådene er ikke blitt spurt om koronaråd

Flertallet av eldrerådene er ikke blitt tatt med på råd under koronakrisen, viser ny undersøkelse. Pensjonistforbundet ber nå regjeringen og KS undersøke om den manglende involveringen kan være lovstridig.

Alle kommuner skal ha eldreråd, og alle saker som gjelder eldre skal forelegges rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter den nye kommuneloven.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.