Statsforvalteren i Oslo og Viken tror at nedstengingen under pandemien har ført til at barn og unge har fått mindre sosial trening, som igjen påvirker den sosiale kompetanse.

Statsforvalteren i Oslo og Viken tror at nedstengingen under pandemien har ført til at barn og unge har fått mindre sosial trening, som igjen påvirker den sosiale kompetanse.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Eksplosiv økning i skolemiljøsaker til Statsforvalteren

Statsforvalteren i Oslo og Viken mottok 972 meldinger om skolemiljø i 2023. Det er en økning på 70 prosent sammenlignet med 2022.

– Vi ser en eksplosiv økning meldinger til oss de siste årene, sier seksjonssjef i barnehage- og utdanningsavdelingen, Kjersti Botnan Larsen, til egen nettside.

Ifølge Statsforvalteren handler sakene om mobbing, utestenging, vold, trygge klassemiljø eller skolefravær. 

– Det kan virke som nedstengning under pandemien har gitt en del elever utfordringer i samspillet med andre, sier Larsen. 

Også Utdanningsdirektoratets årlige elevundersøkelse viser økning i antall elever som sier at de opplever mobbing på skolen.

– Kompliserte saker

Det er skolen som har plikt til å iverksette tiltak hvis elever ikke har det trygt og godt på skolen. Hvis elever og foreldre ikke er fornøyde med skolens håndtering av slike saker, kan de ta direkte kontakt med Statsforvalteren for hjelp.

Ifølge Larsen er flere av sakene langvarige, og i flere tilfeller får Statsforvalteren meldinger fra en skole eller klasse. 

– Disse sakene er ofte kompliserte, og betyr ofte at det er utfordringer i klassemiljøet, og at vi må se på de sosiale dynamikkene mellom elevene.

Kan pålegge aktivitetsplikt

Ifølge Larsen jobber Statsforvalteren målrettet for at flere barn skal få hjelp raskere dersom de ikke har det trygt og godt på skolen. 

Larsen opplever samtidig at flere elever og foreldre kjenner til ordningen om at de kan ta direkte kontakt med Statsforvalteren.

– Statsforvalteren gjorde rekordmange vedtak i 2023 med 368 totalt. Vedtak innebærer at vi avgjør om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt eller ikke. Dersom skolen ikke har gjort det, kan vi bestemme hva skolen eller skoleeier skal gjøre for at eleven skal få det trygt og godt. Dette handler ofte om å pålegge skolen å sette inn tiltak for at eleven skal få det trygt og godt, sier Larsen.

Hun legger til at det ble gjennomført 11 tilsyn med skoleeiere og skoler i fjor. 

Flere meldinger fra vgs.

Også i videregående skoler er det en økning i skolemiljøsaker. Tidligere har det nesten ikke vært meldt skolemiljøsaker knyttet til videregående opplæring, ifølge Larsen.

– Dette er nytt for oss og innebærer at vi får mer informasjon om hvordan det jobbes med skolemiljø i videregående opplæring. I disse sakene ser vi ofte at elevene opplever at de ikke er inkludert i fellesskapet og at krenkelsene som skjer, er vanskelige for de ansatte å fange opp. Det er viktig at vi tar dette på alvor, sier Larsen.