– Det er viktig at fagekspertisen blir brukt mest mulig effektivt slik at pasientene blir tilbudt behandling med god kvalitet i hele landet, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Det er viktig at fagekspertisen blir brukt mest mulig effektivt slik at pasientene blir tilbudt behandling med god kvalitet i hele landet, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: Gisle Oddstad/VG
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Ekspertutvalg skal utrede bedre organisering i psykisk helsevern

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan pasienter får tilgang på den beste kompetansen og behandlingen for sine lidelser.

– Vi er i en situasjon hvor stadig gjentatte søker hjelp for psykiske plager og lidelser. Samtidig opplever helsetjenesten knapphet på personalressurser, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol en pressemelding fra regjeringen.

Det er stor variasjon i tilbudet for pasienter innenfor psykisk helsevern i ulike deler av landet. Kjerkol sier det er viktig at fagekspertisen blir brukt mest mulig effektivt slik at pasientene over hele landet får tilbud om behandling med god kvalitet.

Ekspertutvalget skal utrede om det finnes pasientgrupper som kan få god nytte av en mer spesialisert behandling. De skal også se på mulige negative konsekvenser av en sterkere spesialisering for en pasientgruppe med komplekse og sammensatte sykdomsbilder.

Utvalget ledes av Benedicte Thorsen-Dahl og består av ti medlemmer fra ulike deler av landet som har bakgrunn i helseledelse, forskning, faglige sammenslutninger, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Rapporten til utvalget skal leveres innen 1. juli 2023.

Utvalgets medlemmer

 • Benedicte Thorsen-Dahl (leder), divisjonsdirektør psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik
 • Ester Marie Stornes Espeset, psykologspesialist/PhD ved BUP Helse Fonna, Kopervik
 • Jon Tomas Finnsson, avdelingsdirektør i helsefagavdelingen i Helse Nord, Bodø
 • Ane Bekkestad Fjose, enhetsleder ved BUP Gjøvik, Gjøvik
 • Bjarne Kristian Aaslie Hansen, professor ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, Bergen
 • Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Norsk psykologforening, Oslo
 • Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, Hamar
 • Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune, Moss
 • Espen Gade Rolland, leder av faggruppe innen psykisk helse og rus i Norsk Sykepleierforbund, Drammen
 • Karl Olaf Sundfør, sentralstyremedlem Mental Helse, Sauda
 • Elin Ulleberg, klinikksjef psykisk helsevern, allmenn rehabilitering og sikkerhet ved St. Olavs hospital, Trondheim

(©NTB)