DSB advarer om automatiske dører – kan få konsekvenser ved brann

DSB ber brannvesenet sjekke berøringsfrie dører grunnet tester som viser at dørene kan åpnes når sensorene registrerer røyk.

Utfordringene gjelder berøringsfrie dører, hvor sensorer registrerer personer eller håndbevegelser og åpner dørene. Det samme gjelder dører med sensorer som skal registrere om det står en person i døra, for å hindre klemskader når døren lukker seg.

Flere tester viser at slike dører kan åpne seg også når sensorene registrerer røyk, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en pressemelding.

Ved brann kan det få konsekvenser da man ønsker å dele byggverk opp i brannceller, for å forsinke og begrense brann- og røykspredning utenfor den branncellen der brannen starter.

DSB har i et brev til alle landets brann- og redningsvesen, bedt dem være særlig oppmerksomme på denne type branndører, når de er på tilsyn i sykehus, sykehjem og andre steder der disse kan være installert.

(©NTB)