Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum mener regjeringens forslag til inntektssystem vil få smertefulle konsekvenser for innbyggerne hvis det blir vedtatt.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum mener regjeringens forslag til inntektssystem vil få smertefulle konsekvenser for innbyggerne hvis det blir vedtatt. 

Foto: Terje Lien

– Dramatisk for Bærum

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum er ikke i tvil om at det nye inntektssystemet vil få store konsekvenser for innbyggerne.

– Dette er dramatisk og langt verre enn ventet, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum.

Tirsdag la regjeringen fram sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Bærum, sammen med Oslo og Asker, er de kommunene som vil tape aller mest på endringene i det nye inntektssystemet.