Kommunedirektør Bente Nesse i Fjaler kommune vil kreve over en halv million kroner av et selskap som har leid ut kommunens eiendom i Dale senter.

Kommunedirektør Bente Nesse i Fjaler kommune vil kreve over en halv million kroner av et selskap som har leid ut kommunens eiendom i Dale senter.

Foto: Taline Vinjevoll Årdal, Firda

Bygget om og leide ut kommunens eiendom uten å informere kommunen

Uten at Fjaler kommune er blitt informert, har et privat selskap bygd om og leid ut lokaler kommunen eier. De krever nå over en halv million kroner i kompensasjon.

«Det er ingen tvil om at Dale Utleigebygg AS har tatt seg til rette og at handlingene med å leie ut kommunen sin eiendom og ta betalt, samt bygge/innrede kommunen sin eiendom, er fullstendig uakseptabelt, skriver kommunedirektør Bente Nesse I Fjaler kommune i et saksframlegg til kommunestyret.

Erkjenner tabbe