Fra venstre: Tonje Leborg i Akademikerne kommune, Odd-Haldgeir Larsen i LO Kommune, Tor Arne Gangsø i KS, Lizzie Ruud Thorkildsen i YS- kommune og Steffen Handal i Unio.

Fra venstre: Tonje Leborg i Akademikerne kommune, Odd-Haldgeir Larsen i LO Kommune, Tor Arne Gangsø i KS, Lizzie Ruud Thorkildsen i YS- kommune og Steffen Handal i Unio.

Foto: Elin Svendsen

Brudd i forhandlingene i kommuneoppgjøret

Alle de fire forbundene LO, YS Unio og Akademikerne har brutt forhandlingene med KS i lønnsoppgjøret for kommunesektoren.

Oppgjøret går nå til mekling med frist ved midnatt 26. mai.

– Avstanden mellom partene er altfor stor til at vi klarer å bli enige innen fristen, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, i en pressemelding.

Forhandlingsleder for Unio Steffen Handal sier at tilbudet fra KS ikke var godt nok. Unio representerer blant annet mange lærere og sykepleiere.

– Det er stor mangel på lærere og sykepleiere. Tilbudet ville ikke bidratt til å styrke rekrutteringen og heller ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, fremholder han.

Reallønnsnedgang

Ifølge Handal hadde tilbudet hadde en ramme rett i underkant av 2,7 prosent. Med en anslått prisvekst på 2,8 prosent vil det bety en reallønnsnedgang.

– Det kunne vi ikke akseptere, sier Handal.

2,7 prosent er også rammen for frontfaget som LO og NHO forhandlet fram tidligere i april.

Også lederen for Akademikerne kommune, Tonje Leborg, er skuffet.

– Vi gikk inn i oppgjøret med en klar forventning om reallønnsvekst for våre lektormedlemmer, som har hatt en svakere lønnsutvikling enn andre kommuneansatte siste årene. Alle er enige om at læreren er avgjørende for kvaliteten i skolen, inkludert KS. Dessverre følger de ikke opp i lønnsoppgjøret, sier hun.

Akademikerne krevde i tillegg at lønnsforhandlingene skal skje lokalt, ikke gjennom sentrale forhandlinger.

– Pengene som ble foreslått lokalt, var for lite til Akademikerne kunne akseptere, sier Leborg.

LO: – Rimelige krav

Leder i LO Kommune Mette Nord, som representerer rundt 190.000 arbeidstakere, mener kravene i utgangspunktet var rimelige.

– De var i tråd med frontfaget, men fanget også opp at vi fikk en lavere lønnsvekst etter lønnsoppgjøret for 2020. Når det nå viste seg at det var umulig å nå fram, selv med et så moderat krav, var det ingen vei utenom et brudd, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Hun viser til at fjorårets ramme for frontfaget endte på 1,7 prosent. Den var det bare offentlig sektor som forholdt seg til, mens fasiten i privat sektor ble 2,2 prosent.

YS-K: - Taper kjøpekraft

YS Kommune (YS-K) synes heller ikke at tilbudet fra KS var godt nok.

– Tilbudet fra KS gjør at våre medlemmer taper kjøpekraft. Det kan vi ikke akseptere, sier leder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS-K i en pressemelding.

Lederen for YS Kommune understreker at det er urimelig at kommuneansatte skal sakke akterut lønnsmessig sett i lys av den innsatsen kommunalt ansatte gjør.

– Lønn er helt avgjørende for å sikre nødvendig rekruttering i årene som kommer. KS må innse alvoret og gi kommuneansatte lønn som fortjent, sier Thorkildsen

Også lønnsforhandlingene i staten går til mekling. LO, YS og Unio brøt forhandlingene torsdag og Akademikerne fredag.

Meklingen for både kommune- og statsoppgjøret skjer 25. og 26. mai. Dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren, kan det bli streik fra slutten av mai.

Årets tariffoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Ikke siden 1995 har offentlig ansatte gått til streik i et mellomoppgjør.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.