Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil vite om tiltak i barnehagen og i småskolen kan bidra til mer sosial utjevning.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil vite om tiltak i barnehagen og i småskolen kan bidra til mer sosial utjevning.

Foto: Terje Lien
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Brenna vil sette inn støtet mot fattigdomsarv

Hvordan kan man løse problemet med at fattigdom går i arv? Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ser til barnehagen og de første skoleårene.

Barn fra lavere sosiale lag faller oftere gjennom i skole og arbeidsliv. Brenna har tro på at en viktig bit av løsningen på denne utfordringen kan finnes i de tidlige barneårene.

Nå setter hun ned et ekspertutvalg som skal se på hvordan skole, barnehage og skolefritidsordning (SFO) kan bidra til å jevne ut de sosiale forskjellene.

– Flere vokser opp i fattige familier. Flere unge blir uføre, og for mange faller fortsatt fra i videregående. Denne utviklingen skal vi snu. Mye av løsningen ligger i barnehager, skoler og SFO, sier Brenna.

Ser på pengebruk

Ekspertgruppen skal gi regjeringen anbefalinger om hva som skal til for at utdanningssystemet skal virke mer sosialt utjevnende. De skal blant annet se på statlig og kommunal pengebruk.

Forskning viser at familiebakgrunn har mye å si for hvordan du gjør det på skolen, påpeker Brenna. Hun trekker fram noen eksempler fra Statistisk sentralbyrå og Ungdata-undersøkelsen:

  • Ved utgangen av ungdomsskolen har barn av akademikere i snitt 11 karakterpoeng mer enn sine klassekamerater som har foreldre med grunnskoleutdanning.
  • På videregående skole fullfører 82 prosent av elever med høyt utdannede foreldre etter fem eller seks år, mot 45 prosent av elevene med lavt utdannede foreldre.
  • Risikoen for å trives svært dårlig på skolen er dobbelt så stor for elever fra familier med lav sosioøkonomisk status enn for elever i de rikeste lagene.

Midt på treet i OECD

Norge er ikke blant landene som lykkes best med å motvirke ulikhet gjennom utdanningssystemet. Hvis man ser på sammenhengen mellom foreldre og barns utdanning, plasserer Norge seg omtrent på middelverdien av OECD-landene.

I august utnevnte regjeringen en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Den ekspertgruppen ser mer generelt på tiltak som styrker oppvekstvilkårene for barn i fattige familier, og ser ikke spesielt på utdanningsområdet.

Leder for ekspertgruppen Katrine Vellesen Løken sier de vil se på hvordan ulike samarbeidsløsninger spiller inn.

– Dette er store spørsmål som vil kreve kompetanse fra ulike fagfelt. Vi vil blant annet se på hva forskningen sier om samarbeidet mellom barnehager, skoler, SFO og andre aktører som foreldre, helsesektoren og kommunene, sier Løken.

Gruppen skal levere sin rapport i 2024.

(©NTB)