Ålesund får 15,5 millioner kroner til å bli en grønnere by. Det får også Bodø. Pengene kan brukes til blant annet sykkelveier og holdeplasser.

Ålesund får 15,5 millioner kroner til å bli en grønnere by. Det får også Bodø. Pengene kan brukes til blant annet sykkelveier og holdeplasser.

Foto: Terje Lien

Bodø og Ålesund får penger for å bli grønnere byer

Bodø og Ålesund får 31 millioner kroner av regjeringen for tilrettelegging for klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet.

– Dette er et løft for at Bodø og Ålesund skal bli grønnere byer med bedre framkommelighet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Pengene blir gitt til byer som er utenfor ordningen med byvekstavtaler og skal blant annet styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og fotgjengere.

Pengene kan ikke brukes til drift av kollektivtransport, men for eksempel holdeplasser og gang- og sykkelveier.

Ålesund og Bodø har oppfylt kriteriene for å få tilskudd og blir dermed tildelt 15,5 millioner kroner hver i 2024.

– For å bli tildelt midler fra ordningen, må byområdene forplikte seg til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Det må også foreligge en bypakke som er behandlet i Stortinget, sier Nygård.

(©NTB)