Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt mener Domstoladministrasjonen har feiltolket loven. KS vurderer saken, og mener kommunen må ha is i magen siden dette bare er en vurdering. Kommuneadvokaten i Nittedal mener også at loven er feiltolket.

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt mener Domstoladministrasjonen har feiltolket loven. KS vurderer saken, og mener kommunen må ha is i magen siden dette bare er en vurdering. Kommuneadvokaten i Nittedal mener også at loven er feiltolket.

Foto: Helge Skodvin

Bernt: En faglig glipp av Domstoladministrasjonen

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt mener Domstoladministrasjonen har tolket loven feil, og at formannskapsmedlemmer kan være meddommere.

16. september sendte Domstoladministrasjonen ut brev til samtlige domstoler og kommuner. Det ble det informert om at ulovlige meddommere har fungert i domstolene i flere perioder. 

I brevet ba Domstoladministrasjonen domstolene om å slette medlemmer og varamedlemmer av formannskap og valgnemnder fra listene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.