Utdypingen av havna I Båtsfjord ble blant annet gjort for å bedrer forholdene for større båter.
Utdypingen av havna I Båtsfjord ble blant annet gjort for å bedrer forholdene for større båter.Foto: Kystverket

Båtsfjord får 65 millioner kroner i erstatning for ødelagte kaier

Retten mener Kystverket og entreprenør har delt skyld i at to kaier ble ødelagt under arbeid.

Det framkommer i en nylig avsagt dom i Indre og Østre Finnmark tingrett. Dommen ble først omtalt i Rett24.

I tillegg til å måtte betale 65 millioner kroner i erstatning, må Staten ved Samferdselsdepartementet og entreprenøren dekke 2/3 deler av kommunens saksomkostninger. Noe som utgjør 5,25 millioner kroner.