Marit Skivenes, professor og utvalgsleder i Barnevernsutvalget, under pressekonferansen der hun overrakte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) rapporten og anbefalingene fra Barnevernsutvalget.

Marit Skivenes, professor og utvalgsleder i Barnevernsutvalget, under pressekonferansen der hun overrakte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) rapporten og anbefalingene fra Barnevernsutvalget.

Foto: Heiko Junge / NTB

Barnevernsutvalget med tiltak for bedre barnevern

Barnevernsutvalget foreslår 118 tiltak for å bedre rettssikkerheten i ulike faser i barnevernets arbeid. Altfor mange barn får ikke oppfylt sine rettigheter.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) fikk mandag rapporten «Trygg barndom, sikker fremtid» og anbefalingene fra Barnevernsutvalget, som ble oppnevnt av regjeringen i 2021. Professor Marit Skivenes har ledet utvalget.

Utredningen inneholder 118 tiltak som skal bidra til å styrke barn og foreldres rettssikkerhet og kvaliteten i barnevernets arbeid.

– Dette er en merkedag på et veldig viktig område, sa Toppe, og lovet at rapporten og tiltakene skal på høring ganske umiddelbart. Deretter skal innspill og kommentarer gås nøye gjennom.

– Dette er ikke en rapport som vil bli lagt i den berømte skuffen, lovet Toppe.

Store forskjeller

Skivenes hadde før overleveringen en gjennomgang av arbeidet.

– Det du opplever i barndommen, har du med deg hele livet, sa utvalgslederen.

Hun påpeker at 84 prosent av barn som ikke er i kontakt med barnevernet i oppveksten, får en positiv overgang til voksenlivet. Det gjelder under halvparten av barna som vokser opp med kontakt med barnevernet.

– Vi vet at det er store forskjeller, sier Skivenes.

Hun la fram sju hovedutfordringer som er gjennomgående i Norge. Det gjelder ivaretakelse av barna og foreldrenes rettigheter. Dernest snakket hun om utfordringene rundt kunnskap og informasjon, familierelasjoner, systemrettssikkerhet, skjønn og likebehandling, og skånsom saksbehandling.

Rett på høring

Skivenes understreker at uansett hvor mye man jobber med forbedringer, vil det skje feil.

Hun avsluttet med å takke for oppdraget og overleverte rapporten på 524 sider til Toppe.

Statsråden sa hun hadde tatt en sniktitt på rapporten i forkant.

– Det er veldig mange tiltak jeg syns høres gode ut, og som treffer områder der det er svikt og risiko.

Hun sa også at loven åpner for inngripende tiltak i barn og familiers liv.

– Det stiller høye krav til rettssikkerhet og behandling, sa Toppe.

(©NTB)