Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier at regjeringen vil opprette en egen nasjonal kommisjon som skal undersøke hva som har gått galt når barn opplever det aller verste. Målet skal være å lære av det som har skjedd i hver enkelt sak.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier at regjeringen vil opprette en egen nasjonal kommisjon som skal undersøke hva som har gått galt når barn opplever det aller verste. Målet skal være å lære av det som har skjedd i hver enkelt sak.

Foto: Agnar Kaarbø

Barneministeren vil undersøke svikt i barnevernssaker

Oppfølgingen av saker der barn har opplevd omsorgssvikt og overgrep er ikke tilstrekkelig, sier barneministeren. Hun vil opprette en kommisjon for å undersøke sakene.

– Konsekvensene av slike opplevelser er så utrolig store. Dette kan ødelegge barnas liv. Derfor må sakene tas på mye større alvor enn det som har vært tilfelle så langt, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Bergens Tidende.

Toppe sier at regjeringen går inn for å opprette en egen nasjonal kommisjon som skal undersøke hva som har gått galt når barn opplever det aller verste. Målet skal være å lære av det som har skjedd i hver enkelt sak.

Byrådet i Bergen gikk av tidligere i høst i kjølvannet av Statsforvalterens kritikk mot det kommunale barnevernet. Det skjedde etter flere alvorlige barnevernssaker den siste tiden.

Toppe peker på at tilsynsrapportene fra Statsforvalteren oftest er unntatt offentlighet. Hun mener det gjør det vanskelig for andre enn den som har utført tjenesten som er kontrollert, å lære av saken. Derfor skal kommisjonens rapporter være offentlige.

– Målet er å gi læring i alle aktuelle tjenester over hele landet. Rapportene skal gi kunnskap om hva som skal til for å fange opp disse barna og bør være obligatorisk lesning, sier barneministeren.

(©NTB)