Hele åtte av ti kommuner forventer et dårligere netto driftsresultat i 2020 enn det de la opp til i budsjettene sine.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Åtte av ti kommuner forventer dårligere resultat i 2020

Nesten åtte av ti kommuner regner med et dårligere netto driftsresultat i 2020 enn opprinnelig budsjettert, viser en fersk kundeundersøkelse fra Kommunalbanken.

Like før Norge gikk i feriemodus sendte Kommunalbanken ut en spørreundersøkelse blant sine kunder. Den ville få svar på hva kommunenes og fylkeskommunenes forventninger til årsresultat, investeringer og lånebehov er for inneværende år. Resultatene fra undersøkelsen ble lagt fram fredag formiddag.

Forventer større, negative utslag

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.