Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil ha et nytt forvaltningsvedtak slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side på Fosen, bekreftet han overfor NTB.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil ha et nytt forvaltningsvedtak slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side på Fosen, bekreftet han overfor NTB.

Foto: Gorm Kallestad / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Aasland: Målet er å fortsette driften på Fosen

Regjeringen jobber med nye vedtak som innebærer at opprettholdelse av vindkraftparkene på Fosen ikke krenker samenes rettigheter.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil ha et nytt forvaltningsvedtak slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side på Fosen, bekreftet han overfor NTB da det hadde gått 500 dager siden Høyesteretts dom.

Departementet sendte et utkast til utredningsprogram til Sametinget og reindriften i september fjor, rundt elleve måneder etter at Høyesterett avsa sin dom, og venter fortsatt på et grunnlag å konkludere på, ifølge statsråden.

– Vi må ha et utredningsprogram på plass, og det har vi forsøkt å få til sammen med Sametinget og reindriftsnæringen. Det har vært vanskelig og tatt tid. Nå skal jeg møte sametingspresidenten på torsdag for å ha nye konsultasjoner med henne på politisk nivå, sier Aasland til NRK.

Både sametingspresident Silje Karine Muotka og advokatene til reindriftsnæringen på Fosen gir overfor Vårt Land uttrykk for frustrasjon over prosessen. Advokat Eirik Brønner for reinbeitedistriktet Sør-Fosen sijte mener det er tydelig at regjeringen «prøver å komme seg rundt Høyesteretts dom».

Ugyldig vedtak

Selv om dagens vedtaksgrunnlag er ugyldig, sier ikke domstolen sier ikke noe om hva som skal skje med dem, poengterer Aasland.

– Vi må innhente ny kunnskap om situasjonen for reindriftsnæringen og se på avbøtende tiltak, for så å fatte nye vedtak som er i tråd med Høyesteretts domspremisser, sa Aasland til NRK mandag morgen.

Natt til mandag ble 13 aksjonister fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom fjernet fra departementets foajé med makt av politiet, og innbrakt. Da hadde de «okkupert» foajeen siden torsdag. Ved 13-tiden mandag hadde demonstrantene lenket seg fast med kjettinger.

Høyesteretts dom som gjelder de to vindkraftanleggene Storheia og Roan, som til sammen har 151 vindturbiner. Høyesterett kom fram til at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig, da utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

151 vindmøller

Også politikere fra opposisjonen på Stortinget var mandag formiddag sammen med demonstrantene.

At det har gått over 500 dager uten at noe er skjedd, viser at regjeringen ikke tar dette på alvor, mener MDG-leder Arild Hermstad.

– Det er skammelig at regjeringen har brukt 500 dager på å gjøre ingenting, og at de også kastet ut aksjonistene i natt, det synes jeg ikke er holdbart, sier han til NTB.

SV vil kalle inn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Stortinget for å få svar på hva regjeringen gjør.

– Vi kommer til å be statsministeren komme til Stortinget for å redegjøre for hvordan regjeringen har tenkt å sørge for at menneskerettighetsbruddet på Fosen avsluttes, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV til Vårt Land.

Vil opprettholde driften

«Målet for prosessen i departementet å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas. Det må blant annet vurderes endringer i konsesjonsvilkårene eller avbøtende tiltak», skrev Aasland i fjor sommer i et brev til Sametinget.

«I lys av målet om å finne en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas, er det etter departementets syn ikke aktuelt med beslutninger som innebærer at området tilbakeføres før spørsmålet er nærmere utredet», skriver han.

Han var mandag i EU-relaterte møter i Stockholm og var ikke umiddelbart tilgjengelig for å svare på spørsmål fra NTB. Overfor NRK understreker han at den videre prosessen må skje i henhold til forvaltningslovens krav til utredning og saksbehandling.

– Det vil nok ta noe tid, men jeg er opptatt av at dette må skje så fort som overhodet mulig. Alle er tjent med at denne saken får en god løsning, sier Aasland.

(©NTB)