Risør har hatt boplikt siden 1978. Nå forsvinner den.

Risør har hatt boplikt siden 1978. Nå forsvinner den. 

Foto: Joakim S. Enger

42 kommuner har boplikt – nå fjerner Risør sin

Risør kommunestyre har vedtatt at boplikten skal opphøre.

Et knapt flertall, 16 mot 13 stemmer, gikk for kommunedirektørens innstilling om å oppheve boplikten i kommunen, ifølge Aust-Agder blad.

Risør har hatt boplikt siden 1978.