Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup hevder overfor NRK at kommunenes økonomi ikke blir dårligere etter krisen, snarere styrket.

Foto: Agnar Kaarbø

2 milliarder mer i frie inntekter og 9 milliarder i spart lønns- og prisvekst

Regjeringen presenterer i dag en økning på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner i de frie inntektene til kommunene for neste år, melder NRK. Regjeringen mener også at kommunene vil spare 9 milliarder kroner på lavere pris- og lønnsvekst enn antatt.

Ifølge NRK skal et sted mellom 1,6 og 2 milliarder gå til kommunene, mens fylkeskommunene får 0,4 milliarder.

Det økte støtten skal gjøre kommunene i stand til å levere nødvendige tjenester så lenge koronasituasjonen varer, mener regjeringen.

Tallene blir presentert seinere i dag i kommuneproposisjonen for 2021. Der legger regjeringen fram sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Store forventninger

Kommune-Norge og opposisjonen har skyhøye forventninger om mer hjelp til kommunene når finansminister Jan Tore Sanner tirsdag legger fram sitt «koronabudsjett».

Siden regjeringen innførte sine strenge smitteverntiltak 12. mars, har Stortinget vedtatt krisepakker på rundt 6,5 milliarder kroner - til kommuner og fylkeskommuner. KS anslår i sin siste oppdatering 30. april at kommunesektorens økonomiske koronatap vil ligge et sted mellom 18 og 27 milliarder kroner i 2020.

Les også: KS: – Regjeringen må rydde usikkerheten av veien

Hvorvidt kommunene får tilstrekkelig hjelp til å håndtere sine ekstrautgifter under koronapandemien, tegner til å bli en av de store debattene når revidert nasjonalbudsjett kommer tirsdag.

Regjeringen må levere

– For oss er det aller viktigste kommuneøkonomien. Det er ingen tvil om at regjeringen må levere på det, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun foreslo nylig 10 milliarder i strakshjelp til kommunene, på toppen av allerede vedtatt krisehjelp.

– Stortinget har vedtatt at alle ekstraordinære utgifter kommunene har hatt under pandemien, må dekkes. Det handler om trygghet, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB.

Les også: Krever at koronatapet erstattes krone for krone

Tredelt svar

Etter det NTB forstår, vil regjeringen møte kritikken med et tredelt svar. Først og fremst vil det bli lagt vekt på at kommunene har fått mye hjelp – og får mer i revidert budsjett.

6,5 milliarder kroner er alt utbetalt i krisehjelp, og kommunene vil få nyte godt av 2,2 milliarder kroner i lavere arbeidsgiveravgift. Samtidig får kollektivtrafikken nå totalt 2,5 milliarder i krisehjelp.

Det andre svaret fra regjeringen er at en betydelig lavere pris- og lønnsvekst enn antatt vil gi store besparelser for kommunene i kriseåret 2020.

– Det utgjør over 9 milliarder kroner, sa kommunalminister Nikolai Astrup (H) til TV 2 mandag.

For det tredje kan Sanner vise til at regjeringen i slutten av mai vil komme med en ny krisepakke for å skape økt aktivitet i økonomien, også i kommunene.

Etter det NRK erfarer vil regjeringen tirsdag presenterer en økning på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner i de frie inntektene til kommunene for neste år.

Betydelig sprik

Likevel tyder alt på et betydelig sprik mellom regjeringens forslag og kravene fra opposisjonen.

Én årsak til det er et anslag fra KS om at koronakrisen kan påføre kommunene inntektstap og ekstrakostnader på mellom 12,5 og 20 milliarder kroner. Fylkeskommunene ligger an til å tape mellom 5,5 og 6,8 milliarder kroner. Det presiseres at anslagene er usikre.

Samtidig har Stortinget fattet et tydelig vedtak om «at kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med koronaepidemien».

Regjeringen vil vise til at et utvalg med KS og flere departementer nå skal se nøyaktig på hva som er de reelle langtidskostnadene av virusutbruddet for kommunene.

KS-leder Bjørn Aril Gram sier til NRK at det vanskelig å kommentere lekkasjene før han har sett hele det økonomiske opplegget for kommunene, men at han fortsatt er bekymret for at regjeringen undervurderer inntektsbortfall og kostnadsøkninger.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker seg en bred politisk enighet på Stortinget som kan gi trygghet for at kommunene ikke må kutte i skole og sykehus som følge av koronakrisen.

– Vi må bli enige om hva som er fakta, slik at kommunene faktisk får dekket inntektstap og økte kostnader, sier han til NTB.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.