Ole Magnus Stensrud fikk ikke forlenget åremål i Skien. 15. august starter han som kommunedirektør i Østre Toten.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

12 søkere vil ha hans jobb

Ole Magnus Stensrud fikk ikke forlenget åremålet som kommunedirektør i Skien.

1. oktober i fjor sendte Skien kommune ut en pressemelding, der det het at kommunedirektør Ole Magnus Stensrud ikke skulle fortsette etter at åremålet gikk ut. Det konkluderte den politiske ledelsen og kommunedirektøren med i fellesskap. Det skjedde etter en turbulent periode, der det ble rettet mistillitsforslag både mot ordfører og kommunedirektør etter den såkalte Odd-saken.

Nå vil sju menn og fem kvinner ha hans jobb. Bare én intern søker står på søkerlista: kommunalsjef Karin Gundersen Finnerud.