Fylkesordfører Jon Askeland (t.h.) tror elektriske fly snart vil erstatte fossile fly på kortbanenettet i Vestland. Her er han i prat med ordførerne Gaute Epland (Ap) i Stord og Alfred Bjørlo (V) i Stad under en samling om Vestlands klimasatsing på Fløien i januar. Foto: Magnus K. Bjørke

Vestland søker støtte til elfly-prosjekt

Vestland fylkeskommune søker om støtte til et elfly-konsortium. Målet er å få fortgang i elektrifiseringen av kortbanenettet.

– Kortbanenettet i Vestland passer perfekt til elektrifisering av flytrafikken. Vi har korte distanser og små fly, og det er lett tilgang til strøm på flyplassene. Elfly er billigere og mer klimavennlig, og vi tror også at det vil gi oss en konkurransefordel, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) til Kommunal Rapport.

Ifølge ham er elektrifisering av fly en naturlig forlengelse av arbeidet fylkeskommunen allerede gjør for å bytte fra fossildrevne til elektriske ferjer, drosjer, busser og hurtigbåter.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.