Drosjeeier Frank Rundhovde kjøper gjerne elektrisk neste gang han skal bytte drosjebil. – Det ligg i tida, seier han om kravet fylkeskommunen vil stille til drosjenæringa.

Drosjeeier Frank Rundhovde kjøper gjerne elektrisk neste gang han skal bytte drosjebil. – Det ligg i tida, seier han om kravet fylkeskommunen vil stille til drosjenæringa.

Foto: Magnus K. Bjørke

Vestland blir prisa for drosjesamarbeid

Vestland fylkeskommune har over fleire år samarbeidd med drosjenæringa om korleis dei kan bidra til klimaomstillinga. I dag tek imot fylkeskommunen pris for arbeidet.

I mars 2020 vedtok fylkestinget i Vestland å stille krav til nullutslepp ved drosjekøyring i gamle Hordaland frå 1. april 2024. Det vart samstundes vedtatt at administrasjonen skal greie ut om det er mogleg å stille det same kravet i alle kommunar i Vestland.

Kunnskapsutveksling og samarbeid mellom fylkeskommunen og drosjenæringa har resultert i at dei største aktørane har vedtatt ei målsetting om nullutslepp og at fylkeskommunen skal legge til rette for naudsynt infrastruktur. Det blir også gitt stønad til heimelading og hurtiglading.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.