Leder Per Sanderud for kraftutvalget mener regjeringen bør utrede beskatning av vindkraft fordi vind er iferd med å utkonkurrere mindre vannkraftverk. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Utvalgsleder: – Vindkraft kan gi superprofitt

Regjeringen bør vurdere om vindkraft bør beskattes på lik linje med vannkraft, anbefaler kraftutvalget. Det kan gi milliardinntekt til det offentlige.

Vannkraft har en rekke, tradisjonelle skatter og avgifter som har sørget for at milliarder av kroner hvert år har rent inn i stats- kommunekasser.

INNSTILLINGEN FRA KRAFTUTVALGET

Forslaget innebærer at inntektene fra vannkraft til det offentlige skal være de samme, men fordelingen skal endres.

Inntektene til kommuner og fylkeskommuner skal enten fjernes eller reduseres. Utvalget vil fjerne konsesjonsavgiften og konsesjonskatten.

Kommuner og fylker har 1,4 milliarder kroner i inntekt fra konsesjonskraft per år. Inntekten fra konsesjonsavgiften er 0,8 milliarder kroner.

I tillegg mener utvalget at eiendomsskatten for vannkraftverk bør endres slik at den følger endringene for eiendomsskatt for resten av næringslivet i fjor.

Kommuner har 1,8 milliarder kroner i inntekt fra eiendomsskatt fra vannkraft per år.

Utvalget vil øke skatt som staten tar inn fra vannverk.

Naturressursskatten (som er en del av inntektsutjevningen mellom kommuner) bør økes fra 1,3 øre til 4,6 øre.

Grunnrenteskatten bør øke fra 37 prosent til 39 for å kompensere for konsesjonstap og eiendomsskattap.

Kilde: Kraftutvalget

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.