Det er behov for mer kunnskap om omfanget av forsøplingen og behovet for opprydding både langs kysten, vassdrag og innsjøer, mener Hold Norge Rent. Organisasjonen tilbyr kommunene gratis ryddeutstyr. Foto: Hold Norge Rent

Trenger hjelp fra kommunene til å finne søppel

Ingen vet hvor mye søppel som er på avveie i Norge. Hold Norge Rent maner til nasjonal dugnad for registrering av forsøplede områder.

Kunnskapen om forsøplingen i Norge er begrenset. Ingen vet hvor mye avfall som er på avveie eller hvor mye nytt avfall som kommer på avveie hvert år.

Trenger hjelp

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.