En rekke kommuner gir dispensasjon for bestemmelsen i plan og bygningsloven som skal sikre befolkningen tilgang til strand og sjø.

En rekke kommuner gir dispensasjon for bestemmelsen i plan og bygningsloven som skal sikre befolkningen tilgang til strand og sjø.

Arkivfoto: Agnar Kaarbø

Sivilombudsmannen: – 750 omgåelser av strandloven i tre kommuner

85 prosent av søknadene om dispensasjon av bygging i strandsonen i Mandal (nå Lindesnes), Kragerø og Askøy som Sivilombudsmannen har undersøkt, ble innvilget.

− Funnene er urovekkende. De gir grunn til å tvile på om kommunene har foretatt den vurderingen loven krever, og om kommunene har forstått loven korrekt, sier sivilombudsmann Hanne Harlem i en pressemelding.

Den såkalte «strandloven» sier at all bygging innenfor 100-metersbeltet langs sjøen er forbudt. Det skal i utgangspunktet mye til for å få dispensasjon. Men i de tre kommunene som Sivilombudsmannen har undersøkt, ble hele 85 prosent av søknadene fra 2016 til 2019 innvilget.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.